COMPANY OVERVIEW

Halang tạo ra ngày mai
rạng ngời hơn ngày hôm nay!

HALANG CO., LTD. lấy triết lý kinh doanh là nỗ lực hết sức mình tại nơi mình sinh sống.
Halang có ý nghĩa thuần túy là bay cao cùng nhau, và thay vì cạnh tranh,
HALANG CO., LTD. sẽ chắp cánh cùng các đối tác để cùng nhau tăng trưởng và phát triển bền vững.

 Khái quát về công ty

Tên doanh nghiệp

HALANG CO., LTD.

Tổng Giám Đốc

OH JEONG AH

Ngày thành lập

Tháng 10 năm 2017

Dịch vụ

Làm đẹp, thực phẩm

Địa chỉ

2311 Biz-09, Yonggu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Số điện thoại

0505-510-4545